Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Ραψωδία Α (8-16)

Τίς τ’ ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι ;
Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός΄ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς
νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί, 10
οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
Ἀτρεΐδης΄ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,
στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς, 15
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν΄

Ἀπόδοση
Ποιός ἄραγε αὐτοὺς θεὸς σ’ ἔριδα συνέβαλε νὰ μάχονται;
τῆς Λητοῦς καὶ τοῦ Διὸς ὁ γιός΄ γιατὶ αὐτὸς μὲ τὸν βασιλιὰ χολωθεὶς
νόσον ἀνὰ τὸν στρατὸ ὤρθωσε κακή, χάνονταν δὲ οἱ λαοί, 10
ἕνεκα τὸν Χρύση ἀτίμασε τὸν ἱερέα
ὁ Ἀτρεΐδης΄ γιατὶ αὐτὸς ἦλθε ἐπὶ τὶς ταχεὶς νῆες τῶν Ἀχαιῶν
γιὰ νὰ λύσει τε τὴν θυγατέρα του φέρνοντας τε ἄπειρα λύτρα,
τὰ στέμματα ἔχοντας στὰ χέρια τοῦ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
ἀνὰ χρυσὸ σκῆπτρο, καὶ παρακαλοῦσε πάντες τοὺς Ἀχαιούς, 15
τοὺς Ἀτρεΐδες δὲ περισσότερο τοὺς δύο, κοσμήτορες λαῶν΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: