Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Ῥαψωδία Α (17-21)

"Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί,
ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ’ οἴκαδ’ ἱκέσθαι΄
παῖδα δ’ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ’ ἄποινα δέχεσθαι, 20
ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα."

Ἀπόδοση
"Ἀτρεΐδες τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί,
σ’ ἐσᾶς μὲν θεοὶ νὰ ἔδιναν οἱ τὰ Ὀλύμπια δώματα ἔχοντες
νὰ ἐκπορθήσεται τοῦ Πριάμου τὴν πόλη, καλῶς δὲ στὸν οἶκο νὰ φθάσετε΄
τὴν παῖδα δέ νὰ μου λύσετε τὴν ἀγαπητή, τὰ δὲ λύτρα νὰ δεχθεῖτε, 20
σεβόμενοι τοῦ Διὸς τὸν γιὸ τόν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα."

Δεν υπάρχουν σχόλια: